Top

Herroepingsrecht:

Bij levering van producten:

Bij de online aankoop van producten heeft de koper de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 kalenderdagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de koper of een vooraf door de koper aangewezen en aan de verkoper bekend gemaakte vertegenwoordiger.

 

Tijdens de bedenktijd zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en originele verzendverpakking aan de verkoper retourneren, conform de door de verkoper verstrekte redelijke en duidelijke instructies.


Kosten in geval van herroeping

» Indien de koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.

» Indien de koper een bedrag betaald heeft, zal de verkoper dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de terugzending terugbetalen.


Uitsluiting herroepingsrecht

De verkoper kan het herroepingsrecht van de koper uitsluiten voor zover voorzien in het lid hieronder. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de verkoper dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

 

Uitsluiting van het herroepingsrecht is van toepassing op:

» printersupplies die door de verkoper specifiek voor de koper besteld zijn;

» printersupplies waarvan door koper de vacuum verpakking is geopend (veroudering);

» printersupplies waarvan de koper de verzegeling heeft verbroken;

» printersupplies welke door onjuist gebruik van de koper defect zijn geraakt.


Mocht u nog vragen hebben over ons herroepingsrecht kunt u contact opnemen via

Email: info@cartridgesshop.nl

Telefoon: 0343-712084

Aan:
Cartridgesshop
Anskarstraat 13
3962DL Wijk bij Duurstede
Tel: 0343-712084
Mob: 06-43044187
Mail: info@cartridgesshop.nl
Van:
@
Retouren:
Ik deel hierbij mede dat ik onze overeenkomst herroep betreffende de volgende producten/diensten:
Feedback:
Help onze diensten te verbeteren door een reden te geven, dit is niet verplicht.